by
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Худалдаа үйлчилгээ
Их хотын эдийн засаг, гадаад харилцааны цөм болсон CBD бүсэд байрлалтай ICC-Олон Улсын Худалдааны Төв таны бизнесд дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх шинэ үүд хаалгыг нээнэ.