by
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Хурлын өрөөний түрээс
Түрээс

ICC Tower-т үйл ажиллагаа явуулж буй албан байгууллага, үйлчлүүлж буй хүмүүсийн ая тухтай байдлыг хангах нь манай цэвэрлэгээ үйлчилгээний багийн эн тэргүүний зорилго юм.

Худалдаа үйлчилгээ

Их хотын эдийн засаг, гадаад харилцааны цөм болсон CBD бүсэд байрлалтай ICC-Олон Улсын Худалдааны Төв таны бизнесд дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх шинэ үүд хаалгыг нээнэ.