by
ОНЦЛОХ
Орчин
ICC Tower нийслэлийн гол тэнхлэг болох Энхтайвны өргөн чөлөө, бага тойруугаас урагшаа Богд уул руу салаалан цайрах хоёр өргөн чөлөөний огтлолцол нутаг дэвсгэрт байрласан. Улаанбаатар Хотын Захиргааны анхны хоёр давхар барилгын буурин дээр баригдсан түүхэн онцлогтой.