by
ОНЦЛОХ
Орчин

ICC Tower нийслэлийн гол тэнхлэг болох Энхтайвны өргөн чөлөө, бага тойруугаас урагшаа Богд уул руу салаалан цайрах хоёр өргөн чөлөөний огтлолцол нутаг дэвсгэрт байрласан.

Чанар

ICC барилгын зургийг гаргахдаа постмодернизмийн элементүүдийг ашиглан цаг үетэйгээ хөл нийлүүлсэн содон хийцийг бий болгожээ.